Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนต้นแบบ การแต่งกายด้วยผ้าไทย
30 มิ.ย. 59

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สนองพระราชดำริและสืบสาน “ผ้าไทย” อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย...อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย” ใน ๓ กิจกรรมหลัก ทั้งการเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ผ้าไทย การส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแต่งกายด้วยผ้าไทย และการแต่งกายด้วยผ้าไทยในงานประเพณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้ร่วมเข้าร่วมแถลงข่าว พร้อมกับรับประกาศนียบัตร โรงเรียนต้นแบบ การแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าท้องถิ่น จากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการแถลงข่าวงาน และมีนายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย และร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ยังมีนางสาวญานนีน ภารวี ไวเกล (พลอยชมพู) ในฐานะผู้แทนการแต่งกายสืบสานผ้าไทยในโอกาสสงกรานต์ เข้ารับประกาศนียบัตรภายในงานอีกด้วย