Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [อ่านต่อ]

นายสมชาติ เหลืองสะอาด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน