ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) // คำขวัญเทศบาลนครสงขลา : ย่านเมืองเก่าฟูเฟื่อง ศาลหลักเมืองสูงค่า สมิหลาสองทะเล เสน่ห์เขาตังกวน //

center
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

           

 

ดูทั้งหมด


โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)
ประชุมสัมมนาก่อนศึกษาดูงาน ประจำปี 2557


ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)


ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นและนักเรียนคนเก่ง


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


 

 

 

ดูทั้งหมด


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาส
ประจำปีการศึกษา 2557

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานพิธีมอบ
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน แก่เด็กที่ด้อยโอกาสที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)

โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู"
ประจำปีการศึกษา2557ขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณครู
ผู้สั่งสอนศิษย์ด้วยความเมตตา จรรยา และคุณธรรม
อ่านเพิ่มเติม


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)
ร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2557 นำโดยท่านถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง
ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม
อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรมบุญประเพณีวันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล5
(วัดหัวป้อมนอก) ประจำปีการศึกษา 2557


ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
ร่วมกันทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ประจำปี2557
อ่านเพิ่มเติม


ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5
(วัดหัวป้อมนอก) ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)
นำโดยท่าน ผ.อ.บำเพ็ญ ขวัญเพ็ชร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดหัวป้อมนอก
อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้อง โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)


กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์พี่กับน้อง โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)
สร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่กับน้อง ให้เกิดมิตรภาพ ความสามัคคี
อ่านเพิ่มเติม


โครงการ"บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ปีที่4 ประจำปี2557

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าวการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับมัธยมศึกษา โครงการ " บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน " ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 
อ่านเพิ่มเติม


ผู้บริหารเทศบาลนครสงขลาร่วมให้โอวาทและเป็นกำลังใจให้กับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก)

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ร่วมให้โอวาทและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก) ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ร่วมแสดงโชว์ในงานเทศกาลอาหารสองทะเล ครั้งที่15

โชว์สุดตระการตา ทั้งเพลงช้า และเพลงเร็ว เพื่อความความสุขของท่านผู้ชมทุกท่าน
อ่านเพิ่มเติม


พิธีเปิดเทศกาลอาหารสองทะเล ครั้งที่15

คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลอาหารสองทะเล ครั้งที่15
อ่านเพิ่มเติม


การแสดงพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารสองทะเล ครั้งที่15

โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ร่วมแสดงพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารสองทะเล
ครั้งที่ 15 ณ บริเวณเวทีสระบัว แหลมสมิหลา
อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรมการแสดงงานสองศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่6

โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ร่วมแสดงในงานสองศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่6
ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่5

โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่5
ประจำปี2557 ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
อ่านเพิ่มเติม


ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยโรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดสำนักการศึกษา
เทศบาลนครสงขลากำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน
อ่านเพิ่มเติม


พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
และนักเรียนเรียนดี ประจำปี 2557

ด้วยโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)ได้กำหนดจัดโครงการพิธีรับ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนดีและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อ่านเพิ่มเติม


การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สถานศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่านเพิ่มเติม


โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดหัวป้อมนอก) ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านเพิ่มเติม


เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม พิธีรับประกาศนียบัตร


โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดโครงการพัฒนา
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรม English Camp2014 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 100 คน อ่านเพิ่มเติม


โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) กำหนดจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านเพิ่มเติม


กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้กำหนดจัดกิจกรรม
กีฬาภายใน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นคณะสีต่างๆ ได้แก่ สีเขียว
สีแดง สีม่วง และสีส้ม อ่านเพิ่มเติมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดให้มีกิจกรรมเดิน
ทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อ่านเพิ่มเติม